Wydział Nauk Ekonomicznych
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie


prowadzi nabór kandydatów na dwusemestralne

Studia Podyplomowe
Medioznawstwo i Zarządzanie Informacją

w roku akademickim 2015/2016