Organizacja zajęć

Zajęcia będą prowadzone w grupie seminaryjnej nie przekraczającej 30 osób podczas 14 zjazdów sobotnio - niedzielnych przez pracowników naukowych SGGW i innych polskich uczelni oraz praktyków. Przewidywany termin pierwszego zjazdu to październik 2015 r. Słuchacze studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Planowane jest także zbiorcze wydanie prac uczestników studiów przygotowanych podczas warsztatów dziennikarskich.

Cykl wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów będzie realizowany podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych, po 8 godzin w poszczególnych dniach. Rocznie 224 godzin.