Opłaty

Koszt studiów - 4 000,00 zł, w tym wpisowe 200 zł. Płatne w dwóch ratach:

Opłaty należy dokonywać na konto.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
Nr rachunku: 52 1240 6003 1111 0000 4942 8120
Opłata za: Studia Podyplomowe Medioznawstwo i Zarządzanie Informacją
kod studiów: 507-10-0826-M00216-99