Celem studiów jest edukacja w zakresie najważniejszych procesów medialnych, w tym podstaw pracy dziennikarskiej oraz kształtowania polityki informacyjno - komunikacyjnej w przedsiębiorstwie.

Program kształcenia jest adresowany do osób kształtujących politykę komunikacyjno - informacyjną przedsiębiorstw. Słuchaczami studiów mogą być:

Słuchacze zdobędą kwalifikacje w zakresie zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, pracy dziennikarskiej i innych zawodów związanych z komunikacją społeczną, np. public relations .