Katedra Ekonomiki Edukacji,
Komunikowania i Doradztwa

Kierownik Katedry
Dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. nadzw. SGGW
Sekretariat
Elżbieta Kopcińska

Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa

Kierownik Zakładu
Dr inż. Ewa Jaska
Pracownicy
Dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. nadzw. SGGW
Dr inż. Kazimierz Tabor
Dr inż. Anna Parzonko
Dr inż. Agnieszka Werenowska
Mgr Wioletta Bieńkowska
Mgr Andrzej Bułatowicz
Mgr Joanna Dmitruk
Mgr Michał Roman

Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Rozwoju Wsi

Kierownik Zakładu
Dr hab. Izabella Sikorska-Wolak, prof. nadzw. SGGW
Pracownicy
Dr inż. Agata Balińska
Dr inż. Anna Sieczko
Dr inż. Anna Woźniak
Mgr Piotr Gabryjończyk
Mgr Magdalena Jabłońska
Mgr Jan Zawadka

Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji

Kierownik Zakładu
Dr hab. Jan Wołoszyn, prof. nadzw. SGGW
Pracownicy
Dr Iwona Kowalska
Dr inż. Ewa Stawicka
Mgr Karolina Cygan
Mgr Marcin Ratajczak