Katedra Ekonomiki Edukacji,
Komunikowania i Doradztwa

Kierownik Katedry
Dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. nadzw. SGGW
tel. 022 59 34 165
Sekretariat
Elżbieta Kopcińska

tel. 022 59 34 150
tel./Fax 022 59 34 202

Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa

Kierownik Zakładu
Dr inż. Ewa Jaska
tel. 022 59 34 161
Pracownicy
Dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. nadzw. SGGW
tel. 022 59 34 165
Dr inż. Kazimierz Tabor
tel. 022 59 34 164
Dr inż. Anna Parzonko
tel. 022 59 34 162
Dr inż. Agnieszka Werenowska
tel. 022 59 34 163
Mgr Wioletta Bieńkowska
tel. 022 59 34 161
Mgr Andrzej Bułatowicz
tel. 022 59 34 161
Mgr Joanna Dmitruk
tel. 022 59 34 161
Mgr Michał Roman
tel. 022 59 34 161

Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Rozwoju Wsi

Kierownik Zakładu
Dr hab. Izabella Sikorska-Wolak, prof. nadzw. SGGW
tel. 022 59 34 153
Pracownicy
Dr inż. Agata Balińska
tel. 022 59 34 154
Dr inż. Anna Sieczko
tel. 022 59 34 154
Dr inż. Anna Woźniak
tel. 022 59 34 200
Mgr Piotr Gabryjończyk
tel. 022 59 34 200
Mgr Magdalena Jabłońska
tel. 022 59 34 200
Mgr Jan Zawadka
tel. 022 59 34 154

Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji

Kierownik Zakładu
Dr hab. Jan Wołoszyn, prof. nadzw. SGGW
tel. 022 59 34 182
Pracownicy
Dr Iwona Kowalska
tel. 022 59 34 180
Dr inż. Ewa Stawicka
tel. 022 59 34 186
Mgr Karolina Cygan
tel. 022 59 34 182
Mgr Marcin Ratajczak
tel. 022 59 34 182