Konferencje

Aktualne:

Archiwum
Zarządzanie informacją w jednostkach samorządu terytorialnego
Sumy (Ukraina), 12 - 18 września 2010 r.
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - stan i perspektywy rozwoju
Warszawa 17 - 18 czerwca 2010 r.
Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
Warszawa-Suchowola-Wilno-Troki, 22 - 25 czerwca 2009
Komunikowanie i doradztwo w działalności przedsiębiorczej
Warszawa - SGGW, 28 listopada 2008
Osiągnięcia i bariery w rozwoju turystyki wiejskiej
Warszawa - SGGW, 20 czerwca 2008
Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich
Warszawa, 23 listopada 2007