Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji

Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

plik MS-Word, (karta_zdloszenia.doc)