Ramowy program Konferencji:
22.06.09 - wyjazd z Warszawy; konferencja w Suchowoli;
23.06.09 - wizyty w gospodarstwach agroturystycznych i zwiedzanie okolic Suchowoli. Wyjazd do Białej Waki;
24.06.09 - zwiedzanie Wilna
25.06.09 - warsztaty turystyczne na Szlaku Trockim (Troki, Landwarów), powrót do Warszawy.

Osoby zainteresowane otrzymają szczegółowy program konferencji.