Informacje organizacyjne:
 1. Konferencja odbędzie się w Suchowoli. Warsztaty turystyczne: Suchowola, Okopy, Białystok, Landwarów, Wilno, Troki.
 2. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać w terminie do dnia 15 lutego 2009 r. na adres:
   Elżbieta Kopcińska
   Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
   Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW
   ul Nowoursynowska 166
   02-787 Warszawa
 3. Teksty referatów do dnia 15 marca 2009 r. w formie elektronicznej na adres:
  wioletta_bienkowska@sggw.pl
 4. Artykuły opublikowane będą w monografii naukowej, którą uczestnicy otrzymają w dniu konferencji
 5. Koszty konferencji (przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie):
 6. Opłaty należy przesłać do dnia 15 marca 2009 na nr konta:

  52 1240 6003 1111 0000 4942 8120
  z dopiskiem: 507-20-08260003