Cele Konferencji: Zakres Problemowy Konferencji:
  1. Produkt regionalny i jego promocja;
  2. Turystyka jako forma pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich;
  3. Potencjał turystyczny regionu;
  4. Marketing terytorialny (budowanie wizerunku jednostek samorządu terytorialnego);
  5. Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
  6. Ekonomiczne czynniki rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
  7. Kierunki rozwoju przedsiębiorczości i skuteczność działań przedsiębiorczych;
  8. Przedsiębiorczość pozarolnicza w krajach UE.